Bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc yêu cầu nào không?

Liên hệ

Bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc yêu cầu nào không?

Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi, sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý yêu cầu của bạn nhanh nhất có thể.

Redaction
DTStudyClub
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig, Germany

Phone: +49 341 48474 142
Fax: +49 341 48474 142

E-Mail: h.kuschick@dental-tribune.com

Đừng bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào từ thế giới nha khoa! Các chủ đề mới nhất trong nha khoa